Veilig sportklimaat

Bij Samen Sterk vinden wij dat iedereen in een veilige omgeving met plezier moet kunnen sporten.
Mede om deze reden is Samen Sterk aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en conformeren wij ons aan de gedragsregels van NOC*NSF.

Dit betekent onder andere dat al onze vrijwilligers in het bezit dienen te zijn van een geldige licentie en een verklaring omtrent Gedrag (VoG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gedragsregels begeleiders van NOC*NSF: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders.