Onze Turngroepen

Onze groepen zijn grofweg te verdelen in 3 groepen, te weten Dansgroep, Gymgroep en Turngroep.Deze zijnzo ingericht dat instroom en doorstroom zowel binnen de groepen als tussen de groepen op iedere leeftijd mogelijk is.  

Onze Turngroepen zijn:

  • Opstapgroep
  • Turngroep B
  • Mix Springgroep B
  • Turnselectie A
  • Springselectie A
  • 14+ groep

Opstapgroep

De Opstapgroep richt zich op de beginselen van turnen. De kinderen in deze groep stromen door vanuit de Peutergym of stromen in als nieuw lid van Samen Sterk. Hier worden vanaf 4 jaar op een speelse manier de eerste oefeningen op o.a. balk, kast, mat en trampoline gedaan en wordt soms meegedaan aan wedstrijden. Plezier staat voorop, dus er worden tussendoor ook nog leuke bewegingsspelletjes gedaan. Presteren is van ondergeschikt belang, maar wordt wel gestimuleerd. Na de Opstapgroep kunnen de kinderen een keuze maken om door te stromen naar bijvoorbeeld de Turngroep of Springgroep.

Turngroepen

De Turngroepen richten zich op het Toestelturnen, zoals balk, brug, rekstok mat en airtrack. Er wordt in groepsverband getraind en bij wedstrijden tellen individuele prestaties. Er wordt dus gezellig in groepjes getraind, maar individueel gepresteerd. De Turngroep B is meer recreatief gericht en traint 2 uur per week. De Turn A selectie is meer gericht op presteren en hier wordt 2x per week 2 uur getraind. De Turngroepen zijn er voor kinderen vanaf 6 jaar of ouder.

Springgroepen

De Springgroepen richten zich op Springturnen in groepsverband. Belangrijke onderdelen zijn hier minitrampoline, plank, pegasus en airtrack. Het oefenen van salto’s vanuit de minitrampoline of de Airtrack (dikke luchtmat) zijn hier de meest in het oog springende oefeningen. Er wordt in groepsverband getraind en met een groep aan wedstrijden meegedaan. Een echte groepssport dus, waarin individuele prestaties een onderdeel van zijn. . De Springgroep B is meer recreatief gericht en traint 2 uur per week. De Spring A selectie is meer gericht op presteren en hier wordt 2x per week 2 uur getraind. De springgroepen zijn er voor kinderen vanaf 6 jaar of ouder

14+ groep

Vanaf 14 jaar is er een 14+ groep. In deze groep wordt op een leuke recreatieve wijze geturnd op zowel turn- als springelementen en bij voldoende interesse wordt er ook meegedaan aan regionale wedstrijden op verschillende niveaus.

A- of  B-selectie?

Binnen Samen sterk staat met plezier recreatief sporten voorop. Afhankelijk van talent, inzet en voorkeur kan Groepsspringen en Turnen op zowel A- (4 uur per week) als B-niveau (2 uur per week) worden beoefend door zowel jongens als meisjes.

De A-selectie is gezien het trainingsniveau en trainingsintensiteit niet voor ieder kind geschikt. De trainingen van de A-selectie zijn minder vrijblijvend, intensiever en meer gericht op prestatie.

In overleg met de trainers kan worden bepaald of doorstroming mogelijk is. Randvoorwaarden in deze overweging zijn dat een kind 2x per week kan trainen, voldoet aan een door de vereniging vastgesteld basisniveau (veiligheid!) en beschikt over voldoende potentie om op het hoogste niveau te kunnen turnen. Doelstelling van de Springselectie A is onder andere ieder jaar deel te nemen aan de finale van het Nederlands Kampioenschap Groepsspringen op C niveau.

De B-groepen trainen minder frequent en minder intensief, maar trainen ook voor een aantal regionale wedstrijden op DE-niveau (doorgaans met veel succes).