Gym – Peutergym

Peuters tussen de 2 en 4 jaar oud kunnen deelnemen aan de peutergym. Hier wordt op een leuke manier sport, spel en beweging gestimuleerd.

Tijdens dit gymuurtje worden alle basisbewegingen voor deze leeftijd aangeboden: lopen, rennen, springen, rollen, klimmen, klauteren, schommelen, gooien etc. In deze groep leren de kinderen ook hoe ze met elkaar om gaan en hoe ze samen tot spel kunnen komen. Het sociale aspect speelt hier een grote rol.

Eenmaal op de basisschool kunnen de peuters vanaf 4 jaar doorstromen naar de Kids Gymgroep (1 uur per week), naar de Turn Opstapgroep (2 uur per week) of naar de Jazzdancegroep (vanaf 3,5 jaar, 1 uur per week).